REGULAMIN

Wstęp

Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej Filmin.pl oznacza wyrażenie zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania, zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej Filmin.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Filmin.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie Filmin.pl, przez Użytkowników,
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
 • sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
 • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
 • przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Filmin.pl,
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług,
 • poprawnych tytułów i opisów  filmów,

Prawa własności intelektualnej

Serwis Filmin.pl nie zawiera plików z filmami , a jedynie informacje na ich temat obejmujące:

 • tytuł,
 • opis,
 • czas trwania,
 • kategorię,
 • tagi

Filmin.pl nie udostępnia materiałów video oraz ich nie hostuje (przechowywuje) na serwerze Filmin.pl 


Wszelkie roszczenia dotyczące  naruszeń regulaminu można zgłaszać przez specjalną opcje nad każdym materiałem lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy w dziale kontakt. Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej Filmin.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tych że materiałów. 

  Użytkownik zobowiązuje się:
do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony. W przypadku zgłoszenia faktu przez odpowiednie osoby bądź wykryciu przez moderatorów serwisu. Wypełnienia wszystkich wymaganych pól podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Serwis Filmin.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. 

  Użytkownik ma prawo:
dodawać materiały do strony Filmin.pl w postaci: tytułu, opisu, czas trwania, kategorii, tagów.

Blokada i usuwanie konta

Filmin.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont Użytkowników w przypadku: korzystania z konta w serwisie Filmin.pl przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym) rażącego łamania regulaminu serwisu Filmin.pl wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi, w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu Filmin.pl lub jego Użytkowników.

Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową

Filmin.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym.

 

Postanowienia końcowe

Serwis Filmin.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny. Filmin.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na Użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu. Używanie serwisu Filmin.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.